КР КК ГШ белгиси

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын символдук белгиси тууралуу

ЖОБО

1.Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын символдук белгиси (мындан ары белги) күжүрмөн багыттын өзгөчөлүктөрүн, тарыхы менен сиңирген эмгектерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө тиешелүү экендиктерин көрсөтүүчү айырмалаган белги болуп саналат. Белги аскердик намыстын, каармандык менен даңктын символу болуп саналат жана Мекенди коргоо ыйык милдетинин баатырдык традицияларды эске түшүрөт.

2.Белги алтын өңдүү эмен бутактары менен кыюуланган күмүш түстүү айланадан турат. Айлананын борборунда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн алтын түстөгү (канаттарын жайып жогору кайрып көтөргөн шумкар, шумкардын көкүрөгүнүн так ортосунда беш бурчтуу кызыл жылдыз түшүрүлгөн калкан, шумкар оң жагы менен кылычты жана сол жагы менен эмен бутагын кармап турат) символдук белгиси жайгаштырылган. Куралдуу Күчтөрдүн символдук белгисинин үстүндө түндүк жайгаштырылып, андан күндүн алтын нурлары тегиз чачырап турат. Айлананын жогорку бөлүгүндө «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮ» деген жазуусу бар кызыл түстөгү лента жайылып турса, айлананын ылдыйкы бөлүгүндө «ГЕНЕРАЛДЫК ШТАБ» деген жазуу түшүрүлгөн кызыл өңдүү лента жайгаштырылган. Жазуулардын бардыгына алтын түс берилген.

3.Белги Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабы жана анын кызмат адамдары тарабынан бардык жерлерде (тууларда, расмий бланктарда, аскер техникасында, имараттарда, аскер формасында жана башкаларда) колдонулушу мүмкүн. Белги башка органдар жана адамдар тарабынан пайдаланылбашы керек. Ушул мүнөздөгү бурмалоо, бузуу аракеттерине жана башкаларга жол берилбейт. Жогорудагы тыюу салууларды бузган күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылышат.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн

Генералдык штабынын символдук

БЕЛГИСИ