Биздин дарек

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы

Индекс 720001

Кыргыз Республикасы

Бишкек ш.

Логвиненко көч.,26

тел./факс (0312) 66-18-07

e-mail: ud@genstaff.gov.kg


КР КК ГШ Кризистик борбору:

Ыкчам нөөмөтчү тел.(0312) 66-17-04

КР КК Генералдык штабы боюнча нөөмөтчү:

тел.(0312) 66-07-09


КР КК ГШ  маалыматтык камсыздоо башкармалыгы:

тел./факс (312) 62-06-72

e-mail: press@genstaff.gov.kg