Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын сыйлыктары

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын сыйлыктары

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын сыйлыктары, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөдө өзгөчө аскердик кызматтары, аскердик милдетин аткарууда жогорку кесипкөй чеберчилиги, күжүрмөн даярдыктагы жана аскердик тартиптеги эң жакшы көрсөткүчтөрү, окууларда өзгөчө айырмачылыктары, кошуундарды жана бөлүкчөлөрдү билгичтик менен жетектөө, аскер кызматын өтөө мезгилинде эрдиги, өз жанын аябагандыгы жана башка сиңирген эмгектери үчүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчыларын сыйлоо формасы болуп саналат.

Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын сыйлыктарына (мындан ары – КК ГШнын сыйлыктары) Генералдык штабынында белгиленген медалдар, төш белгилер, белгилер, грамоталар кирет.

КК ГШнын сыйлыктары менен КР КК аскер кызматчылары, КР КК алдында өзгөчө сиңген эмгектери бар жана КРнын коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөө ишине өзүнүн чоң салымын кошкон чет мамлекеттердин аскер кызматчылары, ошондой эле КРнын жарандары сыйланышы мүмкүн.

Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабында төмөнкүдөй сыйлыктар бар:

— КК ГШ «Аскерде сиӊирген эмгеги үчүн»  медалы 

— КК ГШ «Милдетке бекемдиги үчүн» медалы