КМШ чегиндеги кызматташтык

КМШ мамлекеттеринде аскердик коопсуздук маселеси СССР кулагандан кийин дароо эле пайда болгон. Анын кулашы менен бирге Куралдуу Күчтөр, бир тутум жана тышкы аскер коркунучтарынан өлкөнү коргоонун маанилүү факторунун бири катары жашоосун токтотту. Бирок, КМШ мамлекеттеринин өз алдынча куралдуу күчтөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн терең баасы, алардын чыныгы абалы, жамааттык коргоонун зарылдыгы жөнүндө күбөлөйт. Баштапкы этапта, ийгилик коштобогон бардык республикалардын үлүштүк укуктарында Бириккен Куралдуу Күчтөрдү жана биргелешкен армияны түзүү аракети жасалган. Ушуга байланыштуу КМШга катышуучу-мамлекеттер өз ара кызыгууну түзгөн багыттар боюнча өз ара аракеттешүүнү бекемдөө боюнча чараларды кабыл ала баштаган.

Ошентип, 1995-жылдын 10-февралында КМШга катышуучу-мамлекеттер тарабынан КМШга катышуучу-мамлекеттердин асман чабуулунан коргонуунун бириккен тутумун (мындан ары – КМШ АЧК БТ) түзүү жөнүндө Макулдашууга кол коюлган. Анын ишке ашуусу үчүн КМШга катышуучу-мамлекеттердин 1995-жылдын 19-апрелиндеги КМК Чечими менен КМШга катышуучу-мамлекеттердин КМК караштуу асман чабуулунан коргонуу маселелери боюнча Координациялоочу Комитет түзүлгөн.

Макулдашуунун негизинде кол коюлган ченемдик укуктук актылар, КМШга катышуучу-мамлекеттердин жана Россия Федерациясынын бюджеттеринен жыл сайын бөлүнүүчү каражаттарды колдонуу менен КМШ АЧКнын күчтөрүнүн материалдык-техникалык базасын жакшыртуу боюнча иш чараларды жыл сайын ишке шырууга мүмкүндүк берет.

Биргелешип аткарылган иш, Шериктештиктин түштүк чек арасында АЧКнын күчтөрүнүн жана каражаттарынын күжүрмөн курамын кеңейтүүнү камсыздады, ал эми абадагы абалды чыныгы белгилөө менен АЧКнын бириккен тутумунун башкаруу органдары жана нөөмөтчү күчтөрү менен жыл сайын өткөрүүчү командалык-штабдык машыгуулардын жыйынтыктары, аба мейкиндигинде КМШга катышуучу-мамлекеттердин мамлекеттик чек араларын коргоо боюнча КМШ АЧК БТ натыйжалуулугун далилдейт.   Ушул Макулдашууга 10 мамлекет кол койгонун белгилеп кетүү керек. Формалдуу түрдө ага Азербайжан жана Молдавия кошулган жок, бирок алар АЧК БТ өткөргөн бир иш чараны да калтырышкан жок.

Мындан сырткары, Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин алкагында негизги көңүл төмөнкү багыттарды өнүктүрүүгө бурулган:

— КМШ өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы байланышты жана өз ара аракеттешүүнү уюштуруу чөйрөсүндө кызматташтык;

— аскер кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык-укуктук коргоо жана пенсиялык камсыздоо.