ККУУ чегиндеги кызматташтык

Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун түзүлүшү жана өнүгүшү, Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине катышуучу-мамлекеттер тарабынан 1992-жылдын 15-майында Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишимге кол коюу менен   башталган. Келишимдин негизи жамааттык өзүн өзү коргоого укукту ишке ашыруу жөнүндө БУУнун Уставынын 51-беренесинин жоболору болгон.

Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун түзүлүүсүнүн жана өнүгүүсүнүн өткөн этабы бекеринен болгон эмес. 1995-2000-жылдардагы мезгилде бир катар маанилүү нормативдик актылар даярдалган жана кабыл алынган болчу, алар аскердик кызматташтыктын практикалык уюшуусу жана биргелешкен аскер саясат жаатындагы тапшырмаларды чечүү үчүн негиз болушкан. Алардын ичинен маанилүүлөрү болуп аскердик-техникалык кызматташтыктын негизги принциптери жөнүндө Макулдашуу жана аны ишке ашыруу боюнча жоболор; жамааттык коопсуздуктун Борбордук Азия аймагында Тез жайылтуунун жамааттык күчтөрү (ТЖЖК) жөнүндө Чечим;   ЖККга кирген мамлекеттердин Куралдуу Күчтөрү үчүн кадрларды биргелешип даярдоо жөнүндө Чечим жана башкалар саналат. Ушуну менен шарттар түзүлгөн, алар Жамааттык коопсуздук жөнүндө Келишимди Жамааттык коопсуздук жөнүндө Келишим Уюму (ЖККУ) кылып түзүүгө мүмкүндүк берген жана 2002-жылы 7-октябрда Кишеневдо ЖККУнун Уставына жана анын укуктук статусу жөнүндө Макулдашууга кол коюлган.

Жамааттык коопсуздук жөнүндө Келишим Уюмунун Уставына ылайык башкаруу органдарынын тутуму иштелип чыккан жана түзүлгөн, ал тышкы иштер, коргоо министрлеринин, коопсуздук кеңештеринин катчыларынын, куралдуу күчтөрдүн штабдарынын башчыларынын жана башкалардын катышуусу менен бир катар кеңеш берүүчү жана аткаруучу органдарды өзүнө камтыйт. ЖККУнун жогорку органы болуп Жамааттык коопсуздук кеңеши (ЖКК) саналат, ага мамлекеттердин бардык башчылары кирет.

Азыркы убакта ЖККУ мүчө-мамлекеттердин ортосундагы кызматташтык төмөнкү багыттар боюнча ишке ашат:

1. Коалициялык аскердик курулуш. Бул чөйрөдө Уюм, аскердик басып алуунун мизин кайтаруу, эл аралык терроризм, экстремизм жана транс улуттук уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча биргелешкен иш чараларга байланышкан маселелерди чечүүдө аракеттерди күчөтүүнү улантып жатат. Ушул максатта 2009-жылдын 14-июнунда Жамааттык коопсуздук кеңеш тарабынан Тез жооп кайтаруунун жамааттык күчтөрү жөнүндө Макулдашууга кол коюлган, ал эми 2-октябрдан баштап 16-октябрга чейинки мезгилде КСОР курамында биринчи машыгуу өткөрүлгөн.

2. ЖККУ аскердик-экономикалык кызматташтык боюнча мурда иштеп жаткан КМШнын окшош комиссиясынын ордуна Эл аралык комиссиянын ишмердүүлүгүн мындан ары жакшыртуу. Комиссиянын жаңы форматын түзүү, ЖККУ алкагында жеңилдетилген кызматташтыктын потенциалын толук жана натыйжалуу колдонуу; аскердик-экономикалык биригүүнү тереңдетүү үчүн, анын ичинде коргонуу-өнөр-жай топтомунда да жагымдуу шарттарды түзүү максаты бар.

3. 2006-2010-жылдардагы мезгилге ЖККУ мүчө-мамлекеттеринин Аскердик-техникалык кызматташтык (АТК) программасынын концепциясын бекиткен Уюмдун Коргоо министрлеринин кеңешинин кабыл алынган чечимине ылайык аскердик-техникалык кызматташтык, АТКнын негизги максаттары жамааттык коопсуздуктун натыйжалуу тутумун түзүү жана дүйнөлүк коомдун ар кайсы аймактарында Уюмдун аскердик-техникалык көз караштарын бекемдөө сыяктуу кармап туруучу милдеттерди чечүүгө багытталган. Коюлган максаттарды ишке ашыруу, куралдардын жана аскер техникасынын азыркы замандын талабына жооп берген түрлөрүн иштеп чыгуу жана түзүү жаатында ЖККУга мүчө-мамлекеттердин бириккен күчтөрүнүн эсебинен болушу керек.       Бул, техниканы пайдалануу жана оңдоо сапатын жогорулатууну жана анын таштандыларын иштетүү тутумдарын жакшыртууну камсыздайт.

4. Аскер кадрларын даярдоо.

Макулдашуу менен негизги багыт аныкталган – макулдашылган адистиктер жана окутуу программалар боюнча ЖККУга мүчө-мамлекеттердин Куралдуу Күчтөрү, башка аскерлери жана аскердик түзүлүштөрү үчүн аскер кадрларын даярдоонун бирдей тутумун түзүү жана өнүктүрүү.

Азыркы убакта ушул Макулдашуунун негизинде Кыргыз Республикасынын аскер кызматчылары Россиянын жана Казакстандын аскер окуу  жайларында кайтарымсыз негизде, ал эми жеңилдетилген негизде Россияда окуп жатышат.

5. 2010-жылдагы Кыргыз Республикасындагы окуялар Уюмдун механизмдерин жакшыртуу зарылчылыгын көрсөттү. Бул планда 2010-жылдын декабрь айында жамааттык коопсуздук кеңешинин болуп өткөн сессиясында Күн тартибинде көп маселелер каралган. Мамлекеттердин башчылары тарабынан каралган эң негизги маанилүү бөлүк болуп кризиске каршы жооп кайтаруунун механизмин түзүү боюнча документтер саналат.

Ушул документтерди иштеп чыгуу боюнча тапшырма, Кыргызстандагы белгилүү июнь окуяларынан кийин СКБ Сессиясынын формалдуу эмес жүрүшүндө ошол жылдын август айында эле берилген.

ЖККУга мүчө-мамлекеттердин кризиске каршы жооп кайтаруу документтеринин   күчүнө кирүүсү менен коопсуздук, ички коркунучтар, өзгөчө кырдаалдар жана башка маселелеринин спектри боюнча өз ара аракеттешүү, анын ичинде материалдык-техникалык жардамды көрсөтүү үчүн тийиштүү укуктук негизи болот.