Аскердик-техникалык кызматташтык

Кыргыз Республикасынын аскердиу-техникалык саясий маселелерин ишке ашыруу максатында Коргоо министрлиги тарабынан КМШ жана ЖККУ мүчө-мамлекеттердин алкагында көп багыттуу аскерди-техникалык кызматташтыкты, ошондой эле бул жаатта чет мамлекеттер менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча максатка ылайыктуу иш жүргүзүлүп жатат.

Азыркы күндө Кыргыз Республикасы, аскердик-техникалык кызматташтык, Куралдуу күчтөрдү жабдуу предметтеринин мамлекет аралык катологизация, куралдар жана аскер техникасы менен камсыздоо, алардын оңдоону жана тейлөөнү өткөрүү программаларын өнүктүрүү маселелери боюнча мамлекеттердин башчыларынын, өкмөттөрдүн башчыларынын, КМШ жана ЖККУга мүчө-мамлекеттердин коргонуу ведомстволорунун жетекчилеринин деңгээлинде кол коюлган бир катар документтердин катышуучусу болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Коргоо министрлиги, эксперттик контролдун мамлекеттик тутумунун иштешинде түздөн-түз катышат. Ал эксперттик контролго тиешелүү өзгөчөлөнгөн товарлардын жана технологиялардын  экспорт/импортуна лицензияларга кол коюу укугу менен эксперт катары болот, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу аскер продукциясын ташууга уруксат берет.

Бул, биринчи кезекте мамлекеттин коопсуздук кызыкчылыктары менен шартталган, себеби эксперттик контролдун тутуму негизинен аскердик дайындалыштагы продукцияны экспорттону, импорттоону, реэкспорттону жана ташууну контролдоо чөйрөсүндө анын коопсуздугун камсыздоого, ошондой эле жалпы кыйратуучу куралдарды таратпаган жаатта Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттемелерин аткарууга багытталган.

Мобилдүү, коркунуч бар болгон багыттарда тез жайылтууга жана аракет жасоого жөндөмдүү бардык тараптан камсыздалган бөлүкчөлөрдөн турган натыйжалуу аскер уюмун түзүү максатында, бюджеттик эмес каржылоонун кошумча булактарын издөө жана аскерлерди материалдык-техникалык каражаттар менен камсыздоо боюнча иш жүрүп жатат.